حل شدن در فنجان چاى

طراحى هاى مريم رضوى جمعه دهم مهر ماه جارى در گالرى مهروا به نمايش گذاشته مى شود. عنوان اين نمايشگاه “در فنجان چاى حل مى شوم” است. تماشاى آثار روايت پرداز او را از دست ندهيد. گالرى مهروا واقع در خيابان آبان جنوبى، شماره ٣٨ است و ساعت بازديد از ٥ تا ٩ عصر مى باشد.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.