حضور بهزاد فراهانی در کانون تبلیغاتی نور

بهزاد فراهانى كارگردان گل و قداره به شركت تبليغاتى نور آمد و به دكتر حسين خطيبى و همكارانش محبت و معرفت هديه كرد تا از حمايت آن ها از فعاليت هاى تئاترى كشور قدردانى كرده باشد

بهزاد فراهانی و دکتر حسین خطیبی

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.