اين جمعه با كامبيز

نمايشگاه كاريكاتورها و عکس هاى كامبيز درم بخش همين جمعه ٢٧ شهریور ماه جارى در گالرى راه ابريشم افتتاح مى شود و تا ١٢ مهر ماه ادامه مى يابد. او كه از فعال ترين و خلاق ترين هنرمندان سال هاى اخير كشور است، هر بار در نمايشگاه هايش مخاطبان خود را با كارهايى كه عرضه مى كند، غافلگير ساخته است. گالرى راه ابريشم در بلوار کشاورز، بین خيابان قدس و وصال، ساختمان تکنوآجر، شماره ٢١٠ طبقه چهارم است و ساعت بازديد در روز افتتاح از ٤ تا ٨ عصر است.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.