بهزاد فراهانى كارگردان گل و قداره به شركت تبليغاتى نور آمد و به دكتر حسين خطيبى و همكارانش محبت و معرفت هديه كرد تا از حمايت آن ها از فعاليت هاى تئاترى كشور قدردانى كرده باشد ...

طراحى هاى مريم رضوى جمعه دهم مهر ماه جارى در گالرى مهروا به نمايش گذاشته مى شود. عنوان اين نمايشگاه "در فنجان چاى حل مى شوم" است. تماشاى آثار روايت پرداز او را از دست ندهيد. گالرى مهروا واقع در خيابان آبان جنوبى، شماره ٣٨...

نخستین شماره مجله مصور «قهوه» به سردبيرى نادر داودى منتشر شد. «قهوه» در سه زمينه سبك زندگى، غذا و هنر مطالب خود را توليد مى‌كند و مبتنى بر تصوير است. داودى بنيانگذار و ناشر مجله تماشاگران بود كه از سال ١٣٧١ به مدت ده سال منتشر...